วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน =

JOURNAL OF OMBUDSMAN.

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2551
Subjects: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!

nul

Issues ปีที่1:ฉบับที่1-ปีที่1:ฉบับที่2(2008:Jan-Jun-2008:July-Dec),ปีที่1:ฉบับที่2(2010:July-Dec),ปีที่1:ฉบับที่4-ปีที่2:ฉบับที่1(2008:Dec-2009:Jan-Jun),ปีที่2:ฉบับที่1-ปีที่3:ฉบับที่1(2552:Jan-Jun-2011:Jan-Jun),ปีที่3:ฉบับที่1-ปีที่3:ฉบับที่2(2554:Jan-Jun-2011:July-Dec),ปีที่3:ฉบับที่2-ปีที่7:ฉบับที่1(2554:July-Dec-2557:Jan-Dec),ปีที่8:ฉบับที่1-ปีที่13:ฉบับที่2(2558:Jan-Jun-2563:July-Dec)
Indexes ปีที่12:ฉบับที่1-ปีที่13:ฉบับที่1(2562:Jan-Jun-2563:Jan-Jun)
2562:Jan-Jun
ปีที่12:ฉบับที่1
Arrived
06 Aug 2019
2562:Jan-Jun
ปีที่12:ฉบับที่2
Arrived
21 Jan 2020
2563:Jan-Jun
ปีที่13:ฉบับที่1
Arrived
04 Aug 2020