กลศึกสามก๊ก /

หลี่ปิ่งเอี้ยน ซุนจิ้ง ; แปล, บุญศักดิ์ แสงระวี ; บรรณาธิการ, นาถยา กัลโยธิน

Main Author: หลี่ปิ่งเอี้ยน, ซุนจิ้ง
Other Authors: บุญศักดิ์ แสงระวี, นาถยา กัลโยธิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: นวนิยายจีน -- ประวัติและวิจารณ์
พิชัยสงคราม
จีน -- แง่ยุทธศาสตร์
สงคราม
การบริหารงานบุคคล
สงครามกับวรรณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL3275 ห338ก 2551
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available