การส่งเสริมการตลาด =

Marketing promotion /

สุวิมล แม้นจริง, เกยูร ใยบัวกลิ่น

Main Author: สุวิมล แม้นจริง
Other Authors: เกยูร ใยบัวกลิ่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information