โอบามาวาจา /

อนุตรา อึ้งสุประเสริฐ : บรรณาธิการ, แปลโดย กมลชนก ปั้นจาด

Other Authors: อนุตรา อึ้งสุประเสริฐ, กมลชนก ปั้นจาด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ครูช้าง, 2552
Subjects: โอบามา, บารัค, ค.ศ.1961 สุนทรพจน์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สุนทรพจน์ สหรัฐอเมริกา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: E185.97.O23 อ975 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available