โอบามาวาจา /

อนุตรา อึ้งสุประเสริฐ : บรรณาธิการ, แปลโดย กมลชนก ปั้นจาด

Other Authors: อนุตรา อึ้งสุประเสริฐ, กมลชนก ปั้นจาด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ครูช้าง, 2552
Subjects: โอบามา, บารัค, ค.ศ.1961 –– สุนทรพจน์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง –– สุนทรพจน์ –– สหรัฐอเมริกา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 255 หน้า+ ซีดีรอม 1 แผ่น
ISBN: 9786119007406