เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์ =

Competing on analytics /

ผู้เขียน : Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris ; [แปลและเรียบเรียงโดย : รุ่งธรรม สุขสวัสดี]

Main Author: ดาเวนพอร์ต, โทมัส เอ
Other Authors: Davenport, Thomas H, Harris, Jeanne G, รุ่งธรรม สุขสวัสดี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Subjects: การจัดการธุรกิจ
Tags: Add
in (1), KM (1), Thai (1)
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD38.7 ด453อ 2550
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 658 ด453อ 2550
Copy 6
Available