รายงานวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงดารา =

Educational Provision and Teacher Development Model Based on Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's Initiation: Lessons Learned from The Royal Supprt in Education Projects Baan Dongdara School เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /

โดย สมคิด ร้อยน้ำ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สมคิด ร้อยน้ำ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552
Subjects: ครู -- ความรับผิดชอบในการทำงาน
ครู
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2835.28.T5 ร451 2551
Copy 1
Available