การตัดสินใจร้องขอเป็นทหารกองประจำการของชายไทย อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก /

กฤษดา ปานทับทิม, พิทยา ราชะพริ้ง, อภิเชษฐ ชุ่มวารี

No Cover Image
Main Author: กฤษดา ปานทับทิม
Other Authors: พิทยา ราชะพริ้ง, อภิเชษฐ ชุ่มวารี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: ทหาร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: U162 ก279ก 2552
Copy 1
Available