รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง =

Educational Provision and Teacher Development Models Based on Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's Initiation: Lessons Learned from the Royal Support in Education Projects Ban Khaosongklong School, Nakhon Nayok Province เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /

โดย สุเทพ บุญซ้อน

No Cover Image
Main Author: สุเทพ บุญซ้อน
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ครู -- ความรับผิดชอบในการทำงาน
ครู
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2835.28.T5 ส781ร 2551
Copy 1
Available