การสัมมนาเรื่องงานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร /

โดย ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Other Authors: การสัมมนาเรื่องงานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ :, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วข.)
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: โคนม –– ไทย –– วิจัย
โคนม –– การเลี้ยง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: SF208 ก525ก 2552
Copy 1
Available