สุนทรียศาสตร์ กรีก-ยุคฟื้นฟู /

จรูญ โกมุทรัตนานนท์

Main Author: จรูญ โกมุทรัตนานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Subjects: สุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ –– ประวัติศาสตร์
ศิลปะ –– ปรัชญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BH81 จ173ส 2547
Copy 1
Available