วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ =

Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral and social sciences /

องอาจ นัยพัฒน์

Main Author: องอาจ นัยพัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: สังคมศาสตร์ –– วิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ –– วิจัย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 อ117ว 2551
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available