คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน/

จรัญ ภักดีธนากุล

Main Author: จรัญ ภักดีธนากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2551
Subjects: กฎหมายลักษณะพยาน
พยานหลักฐาน
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คำอธิบาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information