พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534 /

สมศักดิ์ คุณเงิน...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: สมศักดิ์ คุณเงิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534
Subjects: เด็ก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ศาลคดีเด็กและเยาวชน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4720 พ371 2534
Copy 1
Available