การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้ากึ่งสำเร็จรูป =

(DEVELOPMENT OF INSTANT PASTA) /

โดย เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

No Cover Image
Main Author: เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: พาสต้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TX809.M17 ส943ก
Copy 1
Available
Copy 2
Available