รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสุขศึกษาและความต้องการรับการอบรมของครูสุขศึกษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร /

วีนัส ปัทมภาสพงษ์, ทรงพล ต่อนี, อมรา กันยวิมล

Main Author: วีนัส ปัทมภาสพงษ์
Other Authors: อมรา กันยวิมล, ทรงพล ต่อนี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: สุขศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA440.55 ว816ร
Copy 2
Available