รายงานการวิจัยทักษะการเชื่อมโยงความในการอ่านอย่างเข้าใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ =

Cohesive skills in reading comprehension of the first year students of Srinakharinwirot University /

สุวดี ภู่ประดิษฐ์

No Cover Image
Main Author: สุวดี ภู่ประดิษฐ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: การอ่าน
การอ่านขั้นอุดมศึกษา
การอ่านตีความ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1050 ส868ร 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available