รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เอทานอล E95 เป็นเชื้อเพลิง =

a study of gasoline engine performance fueled by ethanol E95 /

พิชัย อัษฎมงคล, สมมาส แก้วล้วน

No Cover Image
Main Author: พิชัย อัษฎมงคล
Other Authors: สมมาส แก้วล้วน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2549
Subjects: แกสโซลีน
เครื่องยนต์สันดาปภายใน -- ระบบเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TJ785 พ653ร 2549
Copy 1
Available