รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์

การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโดยใช้กรณีตัวอย่างโบราณสถานภาคเหนือ /

จัดทำโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ.

Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์ : การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโดยใช้กรณีตัวอย่างโบราณสถานภาคเหนือ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา, 2547
Subjects: โบราณคดี –– ไทย –– วิจัย
โบราณคดี –– ไทย –– การประชุม
เมืองโบราณ –– ไทย –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Government

Call Number: CC97.T5 ก525ร 2547
Copy 1
Available