การพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในสังคมไทย =

The development of child protection system in thai society /

อภิญญา เวชยชัย

No Cover Image
Main Author: อภิญญา เวชยชัย
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: เด็ก -- การสงเคราะห์ -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HV800.T5 อ253ก 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available