ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา/

กระทรวงการต่างประเทศ

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงการต่างประเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2552
Subjects: ปราสาทเขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร
ไทย –– เขตแดน –– กัมพูชา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: DS554.98.P47 ข289 2552
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS554.98.P47 ข289 2552
Copy 32
Available
Copy 34
Available
Copy 33
Available

Social, Stack

Call Number: DS554.98.P47 ข289 2552
Copy 31
Available