บทคัดย่อผลงานวิชาการ 90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2552 :

นำเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552 วันที่ 20-23 มีนาคม 2552 ณ อิมแพ็คซาเลนเจอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

Other Authors: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2552
Subjects: สาธารณสุข –– ไทย –– สาระสังเขป –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z6673.6 บ125 2552
Copy 1
Available