รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย :

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร /

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No Cover Image
Other Authors: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จำกัด ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์ -การพิมพ์, 2549
Subjects: วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม
เทคโนโลยี -- วิจัย -- สารสังเขป -- การประชุม
วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!