เสวนาทางวิชาการการปฏิรูปทางการเมือง : วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมอมารี รินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ปฏิรูปการเมือง -- ไทย
การบริหารรัฐกิจ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A7 ส942 2551
Copy 1
Available