ศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร /

บรรณาธิการ บวรเวท รุ่งรุจี, ลัดดาวัลย์ ฟักจำรูญ

Other Authors: บวรเวท รุ่งรุจี, บรรณาธิการ, ลัดดาวัลย์ ฟักจำรูญ, บรรณาธิการ, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แปลนโมทิฟ, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: กรมศิลปากร
กรมศิลปากร. สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักโบราณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NX578.7.A1 ศ528 2552
Copy 2
Available