พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน /

บรรณาธิการ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

Other Authors: ทรงต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา,, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. สถาบันดำรงราชานุภาพ, คณะทำงานจัดทำบทความของทุกจังหวัดและที่ปรึกษาและคณะทำงานบริหารและจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของกระทรวงมหาดไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ภ671 พ326 2551
Copy 2
Available