พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน /

บรรณาธิการ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

Other Authors: ทรงต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา,, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. สถาบันดำรงราชานุภาพ, คณะทำงานจัดทำบทความของทุกจังหวัดและที่ปรึกษาและคณะทำงานบริหารและจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของกระทรวงมหาดไทย
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!