รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินผลการลงทุนพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานที่มีต่อรายได้และการกระจายรายได้ของแรงงานไทย /

สมชาย สุขสิริเสรีกุล

No Cover Image
Main Author: สมชาย สุขสิริเสรีกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
Subjects: แรงงาน –– ไทย
การพัฒนาฝีมือแรงงาน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD8700.55 ส241ร 2551
Copy 1
Available