ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม /

สมพร โกมารทัต

No Cover Image
Main Author: สมพร โกมารทัต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545
Subjects: ภาษาญี่ปุ่น -- การใช้ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับบุคลากรร้านอาหารและโรงแรม)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: PL539.R4 ส265ภ 2545
Copy 2
Checked out Due: 2021-12-21 Recall This