จาก The great depression สู่วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ :

การเคลื่อนตัวของศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกจากสหรัฐอเมริกาสู่จีน /

โดย สมภพ มานะรังสรรค์, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

Main Author: สมภพ มานะรังสรรค์
Other Authors: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส์ จำกัด, 2552
Subjects: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ –– คริสศตวรรษที่ 20 –– วิจารณ์
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา –– ภาวะเศรษฐกิจ
จีน –– ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!