แบคทีเรียวิทยาพื้นฐาน =

Basic bacteriology /

บรรณาธิการ, จริยา ชมวารินทร์, นเรศ วโรภาสตระกูล, กัญญลักษณ์ ชัยคำภา.

Other Authors: จริยา ชมวารินทร์,, นเรศ วโรภาสตระกูล,, กัญญลักษณ์ ชัยคำภา,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Bacteria.
Bacteriology.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW50 บ879 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available