เอดส์ในสตรีตั้งครรภ์ =

AIDS in pregnant women /

ชวนชม สกนธวัฒน์.

Main Author: ชวนชม สกนธวัฒน์.
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– in pregnancy.
HIV Infections –– in pregnancy.
Pregnancy Complications, Infectious.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WQ256 ช268อ 2544
Copy 1
Available