เก็จแก้วกัลยา /

ปรีดี พิศภูมิวิถี

Main Author: ปรีดี พิศภูมิวิถี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-2551 –– ประวัติ
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-2551 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 190 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: เอกสารประกอบการเรียบเรียง: หน้า 188-190.
ISBN: 9789740200697