รายงานการวิจัยผลของการจัดการสุกรสาวทดแทนต่อสมรรถภาพทางระบบสื่บพันธุ์และอายุการใช้งานของสุกรแม่พันธุ์ =

Effects of replacement management in gilts on the reproductive performance and longevity of the sows /

โดย เผด็จ ธรรมรักษ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: สุกร การปรับปรุงพันธุ์
สุกร ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF396.9 ร451 2552
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available