รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยเพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร =

Enhancement of Diagnostic Efficacy for Controling Foot and Mouth Disease in Pig /

โดย พงศ์ราม รามสูต

No Cover Image
Main Author: พงศ์ราม รามสูต
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: สุกร –– โรค
สุกร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF977 พ161ร 2552
Copy 1
Available