กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา =

Urbanization and social change in developing countries /

ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล

Main Author: ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 307.1 ด422ก 2549
Copy 3
Available

Architecture, Stack

Call Number: HM101 ด422ก 2549
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HM101 ด422ก 25493
Copy 2
Lost and paid