รายงานการวิจัยโครงการผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกรอุ้มท้องภายใต้ระบบการเลี้ยงในโรงเรือนที่ต่างกันในประเทศไทย =

Effect of temperature and humidity on reproductive performance of gestating sows under different housing systems in Thailand /

โดย อรรณพ สุริยสมบูรณ์, มงคล เตชะกำพุ

No Cover Image
Main Author: อรรณพ สุริยสมบูรณ์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: สุกร การจัดการฟาร์ม
สุกร การเลี้ยง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF395 อ345ร 2552
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available