รายงานการวิจัยการศึกษาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของ ceftiofur ที่สามารถยับยั้ง Streptococcus suis ที่แยกได้จากฟาร์มสุกรในประเทศไทย =

Study of MICs of Ceftiofur Against Streptococcus suis Isolated From Thai Swine Farms /

โดย อังคณา ตันติธุวานนท์, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: อังคณา ตันติธุวานนท์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: สุกร –– โรค
สเตรปโตคอคคัส –– การควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF971 อ491ร 2552
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available