รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการภาษาไทยถิ่นเหนือพลัดถิ่นของครอบครัวในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก :

ภาวะการเปลี่ยนภาษากับการธำรงภาษา /

ศิริพร มณีชูเกตุ

No Cover Image
Main Author: ศิริพร มณีชูเกตุ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550
Subjects: ภาษาไทยถิ่นเหนือ
ภาษาล้านนา -- ไวยากรณ์
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PL4195.N6 ศ463ร 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available