ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย =

Practical English for lawyers /

แสน โพนไชยา

Main Author: แสน โพนไชยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี (สำหรับนักกฎหมาย)
นักกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: เล่ม
ISBN: 9789742886851