ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย =

Practical English for lawyers /

แสน โพนไชยา

Main Author: แสน โพนไชยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี (สำหรับนักกฎหมาย)
นักกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: PE1116.L2 ส967ภ 2551
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available