ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย =

Practical English for lawyers /

แสน โพนไชยา

Main Author: แสน โพนไชยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับนักกฎหมาย)
นักกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!