กันดารคือสินทรัพย์ : อีสาน =

Isan Retrospective Deprivation, Creativity and Design /

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Other Authors: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2548
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!