สรรค์สร้างอย่างไทย :

ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยฝีมือ วนิดา พึ่งสุนทร /

[ผู้เขียน อรศิริ ปาณินท์ ... และคนอื่นๆ]

Main Author: วนิดา พึ่งสุนทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: สถาปัตยกรรมไทย
เจดีย์ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: NA1523.ว171 ว171 2541
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 0
Available
Copy 3
Available