บารัค โอบามา : ผมลิขิตชีวิตเอง =

Dreams from my father : a story of race and inheritance /

บารัค โอบามา ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล

No Cover Image
Main Author: โอบามา, บารัค
Other Authors: นพดล เวชสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: โอบามา, บารัค, –– ค.ศ. 1961-
ชาวอเมริกันผิวดำ –– ชีวประวัติ
เชื้อชาตินิยม –– สหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดี –– สหรัฐอเมริกา –– การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี –– สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา –– ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: E185.97.O23 อ975บ 2551
Copy 1
Available