ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์นครราชสีมา :

โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรินทรีย์ จังหวัดนครราชสีมา /

วิเชียร ฝอยพิกุล, รัตนา รุจิรกุล

No Cover Image
Main Author: วิเชียร ฝอยพิกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552
Subjects: เกษตรอินทรีย์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ศัตรูพืช –– การควบคุมโดยชีววิธี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S605.5 ว559ภ 2552
Copy 1
Available