พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 พร้อมด้วย ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ระเบียบ ก.ศป., ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด และระเบียบสำนักงานศาลปกครอง/

รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: ธีระพล อรุณะกสิกร,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549
Subjects: ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมาย -- ไทย
ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT2764 พ371 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available