เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 1 :ภาคบทบัญญัติทั่วไป =

Criminal Law 1 :Gerneral Principles /

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.
Subjects: กฎหมายอาญา -- ไทย -- คำอธิบาย
อาชญากรรมและอาชญากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT3800 อ884 2548
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available