สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ. 2500-2545) /

นิรมล สุธรรมกิจ

Main Author: นิรมล สุธรรมกิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
Subjects: ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2540-2545.
ไทย –– ภาวะสังคม –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2540-2545.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 น645ส 2551
Copy 5
Available
Copy 2 Quarantine
Copy 4
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This
Copy 3
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This