เกษตรอินทรีย์ /

ชนวน รัตนวราหะ

No Cover Image
Main Author: ชนวน รัตนวราหะ
Other Authors: กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เกษตรอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S605.5 ช138ก 2550
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available